Menu

  • na každú fyzickú expertízu vykonanú našou spoločnosťou AUTO PREVER s. r. o. ponúkame vyhotovenie súdno-znaleckého posudku
  • 80 € s DPH