Menu

  • fyzická prehliadka vozidla
  • kontrola a vyhodnotenie výrobných štítkov a všetkých viditeľných znakov na vozidle (sklá, pásy, plasty a i.), ich vzájomné porovnanie
  • kontrola a vyhodnotenie dostupných skrytých identifikačných znakov na vozidle (PKN)
  • podrobná kontrola štítku VIN a jeho laserové pálenie, odokrytie skrytých znakov
  • kontrola čísla karosérie a ostatných identifikačných znakov, ich vyhodnotenie a porovnanie
  • analýza vrstiev laku – skryté poškodenie vozidla (neodborná oprava hrubou vrstvou tmelu)
  • určenie miery poškodenia a popis rozsahu poškodenia vozidla
  • opis výbavy na vozidle, kontrola ukazovateľa km a porovnanie (ak je dostupné)
  • kompletná fotodokumentácia vozidla
  • 80 € s DPH