Menu

  • dokladové preverenie vozidla - pátranie, exekúcia, blokácia, notársky centrálny register, ALSSR
  • rozbor čísla karosérie VIN
  • fyzická prehliadka vozidla
  • kontrola a vyhodnotenie výrobných štítkov a všetkých viditeľných znakov na vozidle (skla, pásy, plasty, a i.) a ich vzájomné porovnanie
  • kontrola a vyhodnotenie výrobného čísla motora
  • kontrola a vyhodnotenie dostupných skrytých identifikačných znakov na vozidle
  • mikroskopická kontrola čísla karosérie a všetkých identifikačných znakov a ich vyhodnotenie
  • analýza vrstvy laku - poškodenie vozidla
  • určenie miery poškodenia a popis rozsahu poškodenia vozidla
  • kompletná fotodokumentácia vozidla
  • 100,40 € s DPH