Vyberte stranu

Naše služby

Dovoľujeme si Vás informovať, že naša spoločnosť rozšírila  produktové portfólio o nasledovné služby, s pokrytím celého územia Slovenska:

 • fyzická kontrola skladov/skladových zásob spolupracujúcich dealerov (vozidlá, financované leasingovou spoločnosťou)
 • fyzická kontrola potenciálneho alebo existujúceho klienta – overenie klienta priamo na adrese, či klient skutočne existuje, či nejde o schránkovú firmu atď.)
 • fyzická expertíza – na tento druh previerok kladieme pri overovaní pôvodu vozidiel zvláštny dôraz. Pri fyzických expertízach je možné odhaliť zmeny v identifikačných znakoch vozidla a tým teda i vozidlo nejakým spôsobom pozmenené, jeho „úpravy“ by dokladovou previerkou čísla karosérie neboli zistené. Expertízy prevádza tím skúsených technikov, ktorí operatívne pôsobia na celom území Slovenskej republiky. Naši klienti teda nemusia vynakladať ďalší čas a peniaze spojené s fyzickou expertízou.
  Pre skúmanie originality identifikačných znakov vozidiel používajú technici pri expertízach najmodernejšie prístroje a konzultáciu s expertom.
  Samozrejmou súčasťou každej expertízy je podrobný rozbor čísla karosérie skúmaného vozidla. Pri týchto rozboroch vychádzame z dostupných údajov, ktoré na základe spolupráce poskytujú výrobcovia vozidiel. Úzku spoluprácu s výrobcami vozidiel, resp. s importérmi jednotlivých značiek, využívame tiež pri overovaní originality identifikačných znakov preverovaných vozidiel, ďalej v prípade potreby pre presné stanovenie roku výroby, typu vozidla, presného určenia farby, aj. Z každej fyzickej expertízy je vyhotovený podrobný elektronický protokol, v ktorom sú zaznamenané všetky identifikačné znaky, ktoré boli na vozidle pri expertíze zistené. K protokolu je pripojená i séria digitálnych fotografií dokumentujúcich exteriér, prípadné poškodenia a najdôležitejšie identifikátory vozidla. Táto dokumentácia môže byť využitá pri pátraní po vozidle v prípade jeho odcudzenia, alebo môže slúžiť pre poisťovne.

Je samozrejmosťou, že uvedené služby vieme nastaviť individuálne, podľa potrieb každého obchodného partnera.
Ak Vás rozšírená ponuka služieb zaujala, s radosťou Vám odpovieme na Vaše otázky na osobnom stretnutí, prípadne mailom alebo telefonicky.

overovanie pôvodu auta - záznam o fyzickej prehliadke vozidla

Dokladové preverenie typu „A“

 • kontrola v databáze ukradnutých vozidiel polície SR a členských štátov EU
 • kontrola v databázach VIN REG, notársky centrálny register, blokácie, exekúcie, záložné práva
 • kontrola pre ktorú krajinu bolo vozidlo vyrobené, krajina prvej registrácie vozidla
 • vykonanie STK, EK, KO
 • preverenie, či bolo vozidlo v štáte pôvodu registrované, či mu bola pridelená ŠPZ
 • preverenie, či vozidlo odhlásené a dôvod jeho odhlásenia
 • preverenie, či nebolo vozidlo vyradené z prevádzky z dôvodu totálnej škody
 • overenie záznamov o poškodení vozidla a technického stavu vozidla
 • zistenie technického popisu vozidla a porovnanie s priloženými dokumentmi a objednávkou
 • zistenie skutočného roku výroby
 • preverenie, či vozidlo nie je stále registrované v niektorom inom štáte
 • posúdenie s dodanými údajmi v objednávke
 • overenie stavu odometra a záznamy servisných úkonov
 • preverenie poistnej histórie či je na vozidlo evidovaná totálna resp. parciálna škoda v dostupných databázach
 • priebežné informovanie o stave previerky
 • vystavenie záverečnej súhrnnej správy
overovanie pôvodu auta - fyzická prehliadka vozidla 2

Fyzická expertíza s dokladovou previerkou typu „B+“

 • fyzická obhliadka vozidla
 • fotodokumentácia vozidla
 • kontrola identifikačných znakov a ich dokumentácia
 • stav kilometrov kontrola (posledný servis, stk, ko)
 • meranie hrúbky laku na rôznych miestach karosérie
 • zdokumentovanie poškodenia vozidla a spísanie zápisu o poškodení
 • posúdenie s dodanými údajmi v objednávke
 • preverenie dodávateľa vozidla
 • priebežné informovanie o stave previerky
 • vystavenie záverečnej súhrnnej správy
 • kontrola v databáze ukradnutých vozidiel polície SR a členských štátov EU
 • kontrola v databázach VIN REG, notársky centrálny register, blokácie, exekúcie, záložné práva

Cena: 117,98 € s DPH

overovanie pôvodu auta - fyzická prehliadka vozidla 2
overovanie pôvodu auta - meranie hrúbky laku na karosérii auta

Fyzická expertíza typu „F“

 • fyzická prehliadka vozidla
 • kontrola a vyhodnotenie výrobných štítkov a všetkých viditeľných znakov na vozidle (sklá, pásy, plasty a i.), ich vzájomné porovnanie
 • kontrola a vyhodnotenie dostupných skrytých identifikačných znakov na vozidle (PKN)
 • podrobná kontrola štítku VIN a jeho laserové pálenie, odokrytie skrytých znakov
 • kontrola čísla karosérie a ostatných identifikačných znakov, ich vyhodnotenie a porovnanie
 • analýza vrstiev laku – skryté poškodenie vozidla (neodborná oprava hrubou vrstvou tmelu)
 • určenie miery poškodenia a popis rozsahu poškodenia vozidla
 • opis výbavy na vozidle, kontrola ukazovateľa km a porovnanie (ak je dostupné)
 • kompletná fotodokumentácia vozidla

Cena: 80 € s DPH

overovanie pôvodu auta - fyzická prehliadka vozidla 3

Kontrola stavu odometra typu „KM“

 • fyzická kontrola stavu najazdených kilometrov
 • fotodokumentácia

Cena: 48 € s DPH

overovanie pôvodu auta - fyzická prehliadka vozidla 3
overovanie pôvodu auta - kontrola a vyhodnotenie výrobného čísla motora

Dokladové preverenia vozidla typu „AO+“

Odovzdávanie vozidla za asistencie poverenej tretej osoby a malá obhliadka vozidla.

• kontrola v databáze ukradnutých vozidiel polície SR a členských štátov EU
• kontrola v databázach VIN REG, notársky centrálny register, blokácie, exekúcie, záložné práv
• odovzdávanie vozidla za asistencie poverenej tretej osoby
• fyzická obhliadka vozidla
• fotodokumentácia vozidla
• stav kilometrov kontrola (posledný servis, STK, KO)
• zdokumentovanie poškodenia vozidla
• posúdenie s dodanými údajmi v objednávke
• priebežné informovanie o stave previerky
• vystavenie záverečnej súhrnnej správy

overovanie pôvodu auta - fyzická prehliadka vozidla

Doplnkové služby

 • poradenstvo a konzultácia pri kúpe motorového vozidla
 • financovanie vozidiel – bližšie informácie na emailovej adrese:  info@autoprever.sk 
 • poistenie vozidiel
 • kontrola skladových zásob motorových vozidiel
overovanie pôvodu auta - fyzická prehliadka vozidla