Menu

A dokladová previerka SK

 • dokladové preverenie vozidla SK – pátranie, exekúcia, blokácia, notársky centrálny register, ALSSR
 • rozbor čísla karosérie VIN
 • 42,35 € s DPH

B dokladové preverenie SK s fyzickou expertízou vozidla

 • dokladové preverenie vozidla - pátranie, exekúcia, blokácia, notársky centrálny register, ALSSR
 • rozbor čísla karosérie VIN
 • fyzická prehliadka vozidla
 • kontrola a vyhodnotenie výrobných štítkov a všetkých viditeľných znakov na vozidle (skla, pásy, plasty, a i.) a ich vzájomné porovnanie
 • kontrola a vyhodnotenie výrobného čísla motora
 • kontrola a vyhodnotenie dostupných skrytých identifikačných znakov na vozidle
 • mikroskopická kontrola čísla karosérie a všetkých identifikačných znakov a ich vyhodnotenie
 • analýza vrstvy laku - poškodenie vozidla
 • určenie miery poškodenia a popis rozsahu poškodenia vozidla
 • kompletná fotodokumentácia vozidla
 • 100,40 € s DPH

B+ dokladové preverenie SK, medzinárodné pátranie s fyzickou expertízou vozidla

 • dokladové preverenie vozidla - pátranie, exekúcia, blokácia, notársky centrálny register, ALSSR
 • medzinárodné pátranie
 • rozbor čísla karosérie VIN
 • fyzická prehliadka vozidla
 • kontrola a vyhodnotenie výrobných štítkov a všetkých viditeľných znakov na vozidle (skla, pásy, plasty, a i.) a ich vzájomné porovnanie
 • kontrola a vyhodnotenie výrobného čísla motora
 • kontrola a vyhodnotenie dostupných skrytých identifikačných znakov na vozidle
 • mikroskopická kontrola čísla karosérie a všetkých identifikačných znakov a ich vyhodnotenie
 • analýza vrstvy laku - poškodenie vozidla
 • určenie miery poškodenia a popis rozsahu poškodenia vozidla
 • kompletná fotodokumentácia vozidla
 • 117,98 € s DPH

F fyzická expertíza

 • fyzická prehliadka vozidla
 • kontrola a vyhodnotenie výrobných štítkov a všetkých viditeľných znakov na vozidle (sklá, pásy, plasty a i.), ich vzájomné porovnanie
 • kontrola a vyhodnotenie dostupných skrytých identifikačných znakov na vozidle (PKN)
 • podrobná kontrola štítku VIN a jeho laserové pálenie, odokrytie skrytých znakov
 • kontrola čísla karosérie a ostatných identifikačných znakov, ich vyhodnotenie a porovnanie
 • analýza vrstiev laku – skryté poškodenie vozidla (neodborná oprava hrubou vrstvou tmelu)
 • určenie miery poškodenia a popis rozsahu poškodenia vozidla
 • opis výbavy na vozidle, kontrola ukazovateľa km a porovnanie (ak je dostupné)
 • kompletná fotodokumentácia vozidla
 • 80 € s DPH

E dokladové preverenie v SK+ zahraničí s fyzickou expertízou vozidla

 • dokladové preverenie vozidla SK - pátranie, exekúcia, blokácia, notársky centrálny register, ALSSR
 • preverenie pôvodu vozidla v zahraničí - odhlásenie vozidla v zahraničí, totálna škoda
 • preverenie v systéme európskeho pátrania
 • rozbor čísla karosérie VIN
 • fyzická prehliadka vozidla
 • dôkladné porovnanie výbavy vozidla zadanej objednávateľom
 • kontrola a vyhodnotenie výrobných štítkov a všetkých viditeľných znakov na vozidle (skla, pásy, plasty, a i.) a ich vzájomné porovnanie
 • kontrola a vyhodnotenie výrobného čísla motora
 • kontrola a vyhodnotenie dostupných skrytých identifikačných znakov na vozidle
 • mikroskopická kontrola čísla karosérie a všetkých identifikačných znakov a ich vyhodnotenie
 • analýza vrstvy laku - poškodenie vozidla
 • určenie miery poškodenia a popis rozsahu poškodenia vozidla
 • kompletná fotodokumentácia vozidla /počet kľúčov + štítky + servisná knižka/
 • 183,53 € s DPH

D dokladové preverenie v zahraničí

 • dokladové preverenie vozidla SK - pátranie, exekúcia, blokácia, notársky centrálny
 • register, ALSSR
 • preverenie pôvodu vozidla v zahraničí - odhlásenie vozidla v zahraničí, totálna škoda 
 • preverenie v systéme európskeho pátrania
 • rozbor čísla karosérie VIN
 • 151,26 € s DPH
Vzor certifikátucertifikat vzor 

Znalecký posudok

 • na každú fyzickú expertízu vykonanú našou spoločnosťou AUTO PREVER s. r. o. ponúkame vyhotovenie súdno-znaleckého posudku
 • 80 € s DPH

Fyzická expertíza vozidla – charakteristika

 • na tento druh previerok kladieme pri overovaní pôvodu vozidiel zvláštny dôraz. Pri fyzických expertízach je možné odhaliť zmeny v identifikačných znakoch vozidla a tým teda i vozidlo nejakým spôsobom pozmenené, jeho „úpravy“ by dokladovou previerkou čísla karosérie neboli zistené. Expertízy prevádza tím skúsených technikov, ktorí operatívne pôsobia na celom území Slovenskej republiky. Naši klienti teda nemusia vynakladať ďalší čas a peniaze spojené s fyzickou expertízou.
 • pre skúmanie originality identifikačných znakov vozidiel používajú technici pri expertízach najmodernejšie prístroje a konzultáciu s expertom.
 • samozrejmou súčasťou každej expertízy je podrobný rozbor čísla karosérie skúmaného vozidla. Pri týchto rozboroch vychádzame z dostupných údajov, ktoré na základe spolupráce poskytujú výrobcovia vozidiel. Úzku spoluprácu s výrobcami vozidiel, resp. s importérmi jednotlivých značiek, využívame tiež pri overovaní originality identifikačných znakov preverovaných vozidiel, ďalej v prípade potreby pre presné stanovenie roku výroby, typu vozidla, presného určenia farby, aj. Z každej fyzickej expertízy je vyhotovený podrobný elektronický protokol, v ktorom sú zaznamenané všetky identifikačné znaky, ktoré boli na vozidle pri expertíze zistené. K protokolu je pripojená i séria digitálnych fotografií dokumentujúcich exteriér, prípadné poškodenia a najdôležitejšie identifikátory vozidla. Táto dokumentácia môže byť využitá pri pátraní po vozidle v prípade jeho odcudzenia, alebo môže slúžiť pre poisťovne.